شناخت ارزشهای خود

آیا شما ارزشهای خو را می شناسید؟

ارزش همان چیزی است که شما باور دارید ،این ارزشها در کارهای شما و نحوه انجام کارها خودش را نشان می دهد. آیا شما ارزشهای خود را می شناسید؟

ارزش می تواند خود را به شکل های مختلف نشان دهد، مثل اعتماد به نفس ، باور به سخت کوشی،باور،باور به نظم،همدلی با دیگران، انعطاف پذیری با محیط و خیلی موارد دیگر.

دو نفر با استعداد های مشابه ولی ارزشهای مختلف، موقعیت های شعلی متفاوتی دارند.مثلا دو پیانیست با استعداد های مشابه یکی درون گرا است و اعتقادات مذهبی هم دارد، او از دیده شدن در جمع خوشش نمی آید و فقط دوست دارد در مراسم مذهبی بنوازد.و دیگری برون گرا است و عاشق سفر، او از اجرای برنامه های هنری در حضور جمعیت لذت می برد و در نهایت تصمیم می گیرد که پیانیست کنسرت ها شود.

پس شناخت ارزشها در به کار گیری استعداد ها بسیار مهم است،با شناسایی ارزشها می توانید کار درست و نادرست را تشخیص دهید.

پایبندی به ارزشها از شما یک فرد معتبری را می سازد که می تواند در میان رقبا به چشم بیایید. در واقع ارزشهای شما از شما یک مغناطیس می سازد که افرادی که مشابه شما هستند جذب شما شوند این افراد می توانند ،مشتری ، همکار یا کارفرمای شما باشند.

نتیحه می گیریم که اولین گام شناخت ارزش ها و دومین گام شناخت استعدادها و گام سوم همسو کردن استعداد ها و ارزش های ما هست،تا موفقیت از آن ما شود.در واقع استعدادهای شما بستری است که برند شما روی آن ساخته می شود، می تواند آنرا بشناسید ولی نمی توانید آنها را تغییر دهید ، ارزشها اندازه و شکل ساختمان شما را تعیین می کنند، هر ساختمانی یک رسالتی دارد.یک ساخمان آتش نشانی است ، یکی خانه،یکی بیمارستان ،یکی سالن نمایش ، یکی آزمایشگاه و یا هزاران چیز دیگر.

آنچه مهم است این است که هریک از ما در این دنیا رسالتی و در این کره خاکی مسئولیتی و رسالتی داریم .

البرت انیشتن می گوید “شرلیط ما اینجا روی کره زمین عجیب است ، هریک از ما برای ملاقات کو تاهی به اینجا می آییم و دلیلش را نمی دانیم گویی رسالتی الهی است.”

نظر