happy-mony-ejrabaman

ثروت یا شادی؟

هدف شما از انجام یک کار و یا راه اندازی یک کسب و کار چیست؟اگر هدف شما فقط ثروت باشد ، شما از انجام آن کار لذت نمی برید.باید با عشق کسب و کار خود را مدیریت کنید و کار راانجام دهید که در این صورت ثروت خودش به سمت شما می آید.

به عبارت دیگر پول بدست آوردن به تنهایی رسالت نیست،اگر رسالت شما خیلی با اهمیت تر از کسب ثروت باشد ،پول محصول جانبی کاری هست که آنرا انجام داده اید.زندگی افراد موفق را مطالعه کنید.آنها اغلب کاری را انجام می دهند که عاشقش هستند.آنها وقتی از کسب و کار خود حرف می زنند یا وقتی در حال انجام کار مورد علاقه خود هستند ، با عشق و پر انرژی هستند.

وارن بافت موفق ترین سرمایه گذار جهان می گوید:”پول محصول جانبی کاری هست که آنرا با عشق انجام می دهم و ازانجام آن لذت می برم ،در ضمن اینکه می دانم با پول زیاد چطور زندگی کنم و آنرا در چه راههایی هزینه کنم.”

اگر هدف شما از کسب و کاری که راه انداخته اید کسب ثروت است معلوم می شود که رسالت شما بدست آوردن پول است.حالا از خود بپرسید که این پول را برای چه می خواهید؟

اگر شناخت بهتری از رسالت خود داشته باشیداز کسب و کار خود لذت بیشتری می برید،در این صورت هم ارتباط دیگری با دیگران برقرار می کنید و حتی شاید پول و ثروت بیشتری بدست آورید.

اگر هدف شما از کار کردن صرفا بدست آوردن پول باشد ناگزیر همکاران و مشتریان شما به ان موضوع پی می برند و کم کم جذابیت و وجه شما کم رنگ تر می شود.به هرحال وقتی فهم و شناخت عمیقتری نسبت به رسالت خود داشت باشید و عاشق کارتان باشید افراد بیشتری جذب شما می شوند و این جذابیت برایتان پول ساز خواهد بود.

توجه داشته باشد رسالت شما مثل نمای بیرونی یک ساختمان است، یک لوگو،یک آرم یا حتی یک شعار بیانگر رسالت شما است.رنگ و ظاهر یک ساختمان می تواند یک شناخت مختصری راجع به داخل ساختمان به شما بدهد.

وقتی وارد ساختمان می شوید ، کف ساختمان اطلاعات بیشتری به شما می دهد.سبک لباس پوشیدن افرادی که در پذیرش هستند همه و همه تا حدود زیادی شما را به ماموریت و رسالت آن ساختمان آشنا می کنند.

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که با افرادی ملاقات کنید که واقعا با کار خود راحت هستند.آیا علت این موضوع را می دانید؟ بله چون آنها رسالت خود را خوب شناخته اند.با افرادی همکاری می کنند که آنها هم از خود شناخت خوبی دارند و از خواسته های خود آگاه هستند.مجموع این افراد به قدری با هم هماهنگ عمل می کنند که گویی یک نفر همه کارها را با هم انجام میدهد.

نظر