Talent-ejrabaman

شناخت استعدادها !

استعداد در واقع توانایی ذاتی فرد برای انحام کاری است.برند شما باید براساس استعدهای شما باشد.

استعدادها می توانند در زمان کودکی بروز کنند یا در زمان بزرگسالی ! تحصیلات هم می تواند باعث کشف استعداد ها بشود.گاهی معلم ها و اساتید این استعدادها را در فرد کشف می کنند.

یک استعداد می تواند به شکل یک یا چند مهارت پرورش داده شود ولی ما اغلب این استعداد های ذاتی و خدا دادی را در نظر نمی گیریم یا خیلی زود آنها را فراموش می کنیم و بیشتر تلاش می کنیم بر نقاط ضعف خود یا زمینه هایی که استعداد نداریم قدم بر داریم و بیشتر در آن زمینه ها تلاش می کنیم.

استعداد های شما در زمینه هایی که بیشتر از آن لدت می برید یا کاری که راجت تر و با لذت بیشتری آن را انجام می دهیدخود را نشان می دهد.

با نگاهی به گذشته خود می بینید که بعضی از کارها را چقدر راحت انجام می دادید و آن کارها به ظور عجیب و غریبی درست از آب در می آمد،شاید به نظر شما کاری بسیار ساده بوده و با خود گفته باشید:” من که کاری نکردم.” و درست این همان نقطه ای است که در آن استعداد داشته اید و شما و خیلی های دیگر این لحظات را فراموش کرده اید.

در واقع شما وقتی در یک زمینه ای استعداد دارید آنقدر راخت و با عشق آن کار را انجم می دهید که اصلا متوجه گذشت زمان نیستید. احساساتی چون خستگی و تشنگی و گرسنگی مرکز شما را به هم نمی زند.

نوجه به این نکته ضروری است که استعداد با مهارت تفاوت دارد.استعداد ذاتی است و شما با آن به دنیا آمده اید و نمی توانید آنرا تغییر دهید.در واقع استعداد هدیه و موهبت الهی است که در طول زمان مهارتهایتان را بر اساس استعداد هایتان گسترش دهید.

مثال :

  • استفده از شوخ طبعی برای بهتر کردن یک گروه
  • شناسایی سریع غلط های املایی در یک متن
  • گرفتن اصل مطلب و بیان آن در قالب چند کلمه ساده و قابل فهم
  • تسخیر ذهن و دل افراد در یک گروه

نظر